İş Akdini Fesheden İşverenin Daha Sonra Bundan Vazgeçmesi

İş Akdini Fesheden İşverenin Daha Sonra Bundan VazgeçmesiGiriş:

İşçiyi işten kovan işverenin daha sonra bu iradesinden vazgeçerek işçiye işine dön çağrısı yapması ve işçinin sigorta primlerini ödemesi iş akdi feshini ortadan kaldırmaz.

Özet:

Davalının 26.2.2002 tarihli işe dön ihtarı kovulma sonrası olmuştur. İş sözleşmesi daha önce sona erdiği için bu ihtarın sonuca etkisi bulunmamaktadır. Kaldı ki davacı işçi 5.3.2002 tarihli cevabi ihtarında işten kovulduğunu açıkca vurgulamıştır.
Kural olarak iş sözleşmesinin fesih iradesi karşı tarafa ulaşmayla tüm sonuçlarını doğurur. İşverenin sigorta primlerini yatırması sosyal güvenliği ilgilendiren bir olgudur. Kuralı değiştirmez.

Öte yandan 12 yılı aşkın çalışan bir işçinin İş Yasasından doğan akçalı haklarını bir kenara iterek keyfi ya da alınganlık göstererek işyerini terki yaşamın olağan akışına aykırıdır.

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

İşyeri Devri Esas No: 2012-6938

• ALT İŞVERENİN DEĞİŞMESİ VE İŞÇİNİN ARA VERMEDEN ÇALIŞMASI ( Fesih Konusunda İrade Açıklamaları veya …