Etiket Arşivleri: fesih tarihi

Yeni İş Arama İzni Kullanımında Karşılaşılan Sorunlar

Yeni İş Arama İzni Kullanımında Karşılaşılan Sorunlar

İş Arama İzni , işten işveren tarafından bildirim süreleri kullandırılarak çıkartılan veyaistifa ederek bildirim süresi sonunda ayrılacak olan işçiye günde 2 saat olarak verilen serbest zamanı ifade etmektedir. Bu izin 4857 İş Kanunu’nun 27. Maddesinde düzenlenmiştir. İş arama izni yalnızca ihbar sürelerinde çalışan işçiler içindir.

Devamı »

Kıdem Tazminatı Tavanı

Brüt ücreti 4.000 YTL olan bir çalışanın 3 yıllık çalışmasına karşılık kıdem tazminatı tutarının yaklaşık 12.000 YTL olması gerekirken, ödenen tazminatın bu rakamın altında kalmasının açıklamasını yapabilir misiniz? Kıdem tazminatına ilişkin düzenlemeler, 1475 sayılı Yasa’nın 14. maddesinde yapılmaktadır. Söz konusu yasa yürürlükten kaldırılmış olmakla birlikte, kıdem tazminatına ilişkin düzenlemenin yürürlüğü …

Devamı »