Kıdem Tazminatına Uygulanacak Faiz

Kıdem Tazminatına Uygulanacak FaizGiriş:

Kıdem Tazminatına uygulanacak faiz, iş akdinin fesih tarihinden itibaren mevduata uygulanacak en yüksek faiz oranıdır.

Özet:

1- Dosya içindeki bazı belgelerden davacının ücretsiz izin isteğine ilişkin belgelerin bulunduğu bu hususlar üzerinde durularak gerçekten fiilen ücretsiz izin kullandığı hususu tesbit edilmeden bilirkişi tarafından tüm süre üzerinden tazminat hesabı yapılması ve bu hesaba dayanarak hüküm kurulması hatalıdır. Bu belgelerde yazılı ücretsiz izinlerin kullanılıp kullanılmadığı kesin olarak saptanıp sonucuna göre hüküm kurulmalıdır.

2- 1475 Sayılı İş Kanununun 14.maddesi uyarınca kıdem tazminatına fesih tarihinden itibaren en yüksek mevduat faizi uygulanması gerekir. Somut olayda ıslah ile arttırılan kıdem tazminatı miktarı için ıslah tarihinden itibaren faize hükmedilmesi hatalıdır.

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Kıdem Tazminatı Tavanı 2021/I. Dönem

Kıdem Tazminatı Tavanı 2021/I. Dönem

İşçilerin en önemli haklarından biri olan, gereken şartların sağlanması durumunda ödenen kıdem tazminatıdır. Kıdem için …