İşçinin Haklı Nedenle İş Akdi Feshi

İşçinin Haklı Nedenle İş Akdi FeshiGiriş:

İşveren işçinin yaptığı işi esaslı suretle değitirirse işçi  iş akdini haklı nendenle feshsedebilir. Ve kıdem tazminatı ile diğer hakkedişlerini işvrende isteyebilir.

Özet:

İşçinin devamsızlığının tespitinden önce davacının şef olarak çalışırken hamal olarak çalıştırılmak istenmesi sebebiyle haklı olarak iş aktinin feshettiği dosya içerisinden de anlaşılmaktadır. Bu durum iş şartlarının esaslı suretle değişmesi ve ağırlaştırılması kabul edildiğinden işçiye 1475 Sayılı Kanunun 16/2-e fıkrasına göre haklı fesih hakkı tanır. Davacı kıdem tazminatına hak kazanır. Yazılı şekilde anılan isteğin reddi bozmayı gerektirmiştir.

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Kıdem Tazminatı Tavanı 2021/I. Dönem

Kıdem Tazminatı Tavanı 2021/I. Dönem

İşçilerin en önemli haklarından biri olan, gereken şartların sağlanması durumunda ödenen kıdem tazminatıdır. Kıdem için …