İşçinin İtilaflı Ücreti

İşçinin İtilaflı ÜcretiGiriş:

İş akdi feshinde işçinin ücreti belli değil ise ve ücret ile ilgili itilaf var ise ilgili meslek odalarından görüş alınarak işçinin vasfı da göz önünde tutularak yaptığı işe göre ücret belirlenmeli

Özet:

Davacının ücreti taraflar arasında ihtilaflı olmakla; yaptığı iş, çalışma süresi, çalıştığı yıllar nazara alınarak, alabileceği ücret ilgili meslek kuruluşundan sorularak belirlenmeli, diğer delillerle karşılaştırıldıktan sonra kıdem tazminatının ve işçilik haklarının hesabı yapılmalıdır.

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Asgari Ücret Desteği Kalkıyor

Bilindiği gibi 2017/Ocak döneminden başlayan Asgari Ücret Desteği 6661 sayılı Kanun kapsamında bulunan İşyerlerinde, uzun …