İşçinin İstifa Etmesi Halinde İhbar Tazminatı

İşçinin İstifa Etmesi Halinde İhbar TazminatıGiriş:

İstifa ederek iş akdini fesheden işçi işverene karşı ihbar öneli (Tazminatı) ile sorumludur.

Özet:

Süresi belirli olmayan sürekli hizmet akitlerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir. İşverenin istifa dilekçesini kabul etmiş olması söz konusu ihbar mükellefiyetininin yerine getirilmesi gereğini ve yerine getirilmemesi sebebiyle ihbar tazminatını talep etme hakkını, ortadan kaldırmaz.

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

İhbar Tazminatı Ücretten Kesilebilir mi?

İhbar Tazminatı Ücretten Kesilebilir mi?

İhbar Tazminatı yasal olarak iş sözleşmesini sonlandırmak isteyen tarafın uymakla yükümlü olduğu bildirim sürelerine uymadığında …