Kıdem Tazminatına Esas Ücretin Belirlenmesi

Kıdem Tazminatına Esas Ücretin BelirlenmesiGiriş:

İşçinin Kıdem Tazminatına esas ücreti en son ücretidir. Kıdem Tazminatına esas ücretin blirlenmesinde en son aldığı ücretler toplanarak belirlenir.

Özet:

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 201.maddesine göre, süresinde davaya cevap verilmemesi, dava dilekçesinde ileri sürülen hususların inkarı anlamına gelir. Bu anlamda davalının davacının iddiası olan ücreti kabul ettiği sonucuna varılması söz konusu yasa hükmüne aykırıdır.
Öte yandan, işyeri kayıtları arasında dosyaya celbedilen, tamamı davacı imzasını taşıyan bordrolarda davacının son ücreti bellidir. Bu bordolardaki imzalar davacıya gösterilmeli diyecekleri sorulmalı ve sonucuna göre karar verilmelidir. Ücret bordroları ve bilirkişi raporunu davalının itirazları değerlendirilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Kıdem Tazminatı Tavanı 2021/I. Dönem

Kıdem Tazminatı Tavanı 2021/I. Dönem

İşçilerin en önemli haklarından biri olan, gereken şartların sağlanması durumunda ödenen kıdem tazminatıdır. Kıdem için …