Etiket Arşivleri: İhbar Öneli

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Esas No: 2013-2240

• İHBAR TAZMİNATI İSTEMİ ( İşverence Daha Önce Davacı İşçiye Usulüne Uygun Olarak İhbar Öneli Verilmiş Olması Durumunda Feshin Geçersizliğine Karar Verildikten Sonra İşe Başlatılmayan İşçiye Tekrar İhbar Öneli Verilmesine Gerek Olmadığı – İşçinin İhbar Tazminatı İsteğinin Reddi Gerektiği ) • İŞÇİNİN İŞE İADESİ VE İŞE BAŞLATMAMA ( Durumunda İşverence …

Devamı »

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Esas No: 2012-1742

• KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI İLE KÖTÜ NİYET TAZMİNATI DAVASI ( Diğer İşçi Alacakları Talebi/Belirsiz Süreli İş Sözleşmesinin Taraflarca İhbar Öneli Verilmek Suretiyle ve İhbar Tazminatı Ödenerek Feshedilebileceği – Dürüstlük Kuralına Uyulacağı ) • KÖTÜ NİYET TAZMİNATININ KOŞULLARI ( Davalı Belediyenin İş Akdini Kötüniyetli Olarak Feshettiğinin İspat Edilemediği – Davacının …

Devamı »

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Esas No: 2005

• İHBAR TAZMİNATI ( İş Kanununda Belirsiz Süreli ve Sürekli Hizmet Akitlerinin Taraflarca Feshinden Evvel Önceden Haber Verme Suretiyle Bir Fesih Güvencesi Sağlamak Amacıyla Yer Verilmiş Olması ) • İŞÇİNİN EMEKLİ OLMASI ( İhbar Tazminatı Yeni Bir İş Arama Olanağı Sağlama Amacına Yönelik Olduğundan Emekliye Ayrılan Bir İşçi için İhbar …

Devamı »

İhbar Tazminatının Yanlış Olarak Hesaplanması

Giriş: Aynı işyerinde daha önce çalışan işçi önceki iş akdini tazminata hak kazanmayacak şekilde (İstifa ederek) feshetmesinden dolayı sonraki çalışmasında ihbar tazminatını son çalışması üzerinden hesaplanması gerekmektedir.

Devamı »