İhbar Tazminatı Ödemeden İş Akdi Feshi

İhbar Tazminatı Ödemeden İş Akdi FeshiGiriş:

İşveren iş akdini ihbar taminatı ödemeden, kıdem tazminatını ödeyerek feshettiği durumda ihbar önel içinde doğacak parasal haklardan işçinin yararlanması gerekmektedir.

Özet:

Davacının hizmet akdi 22.12.2000 tarihinde davalı işverence emekliliği hak ettiği gerekçesiyle 1475 Sayılı İş Kanunu’nun 13 ve 14. maddeleri uyarınca iş akdi feshedilmiştir. Bu durumda davacı ihbar ve kıdem tazminatına hak kazanıp mahkemenin daha sonra emekli olduğundan bahisle ihbar tazminatını reddetmesi hatalıdır.

Öte yandan davalı işveren bu feshe rağmen ihbar tazminatı ödemediğinden ihbar öneli içerisinde doğacak parasal haklardan davacının yararlanması gerekir.

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Kıdem Tazminatı Tavanı 2021/I. Dönem

Kıdem Tazminatı Tavanı 2021/I. Dönem

İşçilerin en önemli haklarından biri olan, gereken şartların sağlanması durumunda ödenen kıdem tazminatıdır. Kıdem için …