İhbar ve Kıdem Tazminatı Ödeyerek İş Akdi Feshi Yapılmasıyla İlgili Uygulama

İhbar ve Kıdem Tazminatı Ödeyerek İş Akdi Feshi Yapılmasıyla İlgili UygulamaGiriş:

İhbar ve kıdem tazminatına hak kazanılmasına rağmen işveren tarafından ihbar ödenmemesi ve çalışanın hem ihbar tazminatına hem de,  ihbar öneli içinde doğan parasal haklardan yararlanması gerektiği konusu

Özet:

Davacının hizmet akdi 22.12.2000 tarihinde davalı işverence emekliliği hak ettiği gerekçesiyle 1475 Sayılı İş Kanunu’nun 13 ve 14. maddeleri uyarınca iş akdi feshedilmiştir. Bu durumda davacı ihbar ve kıdem tazminatına hak kazanıp mahkemenin daha sonra emekli olduğundan bahisle ihbar tazminatını reddetmesi hatalıdır.

Öte yandan davalı işveren bu feshe rağmen ihbar tazminatı ödemediğinden ihbar öneli içerisinde doğacak parasal haklardan davacının yararlanması gerekir.

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

İhbar Tazminatı Ücretten Kesilebilir mi?

İhbar Tazminatı Ücretten Kesilebilir mi?

İhbar Tazminatı yasal olarak iş sözleşmesini sonlandırmak isteyen tarafın uymakla yükümlü olduğu bildirim sürelerine uymadığında …