İhbar Süresinin Bölünememesi

yargitay-karariGiriş:

İhbar tazminatı ve yıllık ücretli izin sürelerinin iç içe geçmemeleri gerektiğini gösteren Yargıtay Kararı’dır.

Özet:

Davacının, terditli olarak açtığı davada öncelikli istemi ihbar tazminatına karar verilmesidir. İhbar tazminatına esas alınan ihbar öneli, ücretli izin süreleri ile iç içe geçemeyeceği gibi bu önel bölünemez.

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

İhbar Tazminatı Ücretten Kesilebilir mi?

İhbar Tazminatı Ücretten Kesilebilir mi?

İhbar Tazminatı yasal olarak iş sözleşmesini sonlandırmak isteyen tarafın uymakla yükümlü olduğu bildirim sürelerine uymadığında …