İhbar Öneli İle Ücretli İzinlerin İçiçe Geçemeyeceği


İhbar Öneli İle Ücretli İzinlerin İçiçe GeçemeyeceğiGiriş:

İhbar Öneli ile ücretli izin günlerinin içiçe geçemeyeceği Yasaya göre işverenin ikisini birden kullandıramayacağı aşikardır.

Özet:

Davacının, terditli olarak açtığı davada öncelikli istemi ihbar tazminatına karar verilmesidir. İhbar tazminatına esas alınan ihbar öneli, ücretli izin süreleri ile iç içe geçemeyeceği gibi bu önel bölünemez.

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

İhbar Tazminatı Ücretten Kesilebilir mi?

İhbar Tazminatı Ücretten Kesilebilir mi?

İhbar Tazminatı yasal olarak iş sözleşmesini sonlandırmak isteyen tarafın uymakla yükümlü olduğu bildirim sürelerine uymadığında …