İstifa Eden İşçinin İş Güvencesi

yargitay-karariGiriş:

İstifa ederek, tek taraflı olarak iş sözleşmesini fesheden bir çalışanın, İş Kanununca belirlenen iş güvencesi hükümlerinden yararlanıp yararlanmayacağına ilişkin Yargıtay Kararı‘dır.

Kararın Özeti:

1- İş sözleşmesi işçinin istifası suretiyle sona erdiğinden, işçi 4857 sayılı İş Kanununun iş güvencesi hükümlerinden yararlanamaz.
2- İşçinin altı aylık kıdemi aynı işverenin bir veya değişik işyerlerinde geçen süreler birleştirilerek hesap edilir.

Konu:

İŞ GÜVENCESİ

İş Sözleşmesi İşçinin İstifası Suretiyle Sona Erdiğinden Yararlanılamayacağı

İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞÇİNİN İSTİFASIYLA SONA ERMESİ

İşçinin İş Güvencesi Hükümlerinden Yararlanamayacağı

İSTİFA EDEN İŞÇİ

İş Güvencesi Hükümlerinden Yararlanamayacağı

İŞÇİNİN ALTI AYLIK KIDEMİ

Aynı İşverenin Bir Veya Değişik İşyerlerinde Geçen Süreler Birleştirilerek Hesap Edileceği

KIDEM

İşçinin Altı Aylık – Aynı İşverenin Bir Veya Değişik İşyerlerinde Geçen Süreler Birleştirilerek Hesap Edileceği

Kararın tam metni için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

İşe İade Süreçlerinde Yeni Dönem Başladı

İşe İade Süreçlerinde Arabuluculuk Dönemi

Yeni yılda işçi-işveren ilişkileri kapsamındaki en önemli değişiklik uyuşmazlıkların çözüm yolunda oldu. İş mahkemelerinin yükünü …