Yıllık Ücretli İzin Hesabının Yapılması

Yıllık Ücretli İzin Hesabının YapılmasıGiriş:

Yıllık ücretli izin alacağının belirlenmesi için ille de bilirkişi tayininin gerekmediği hakimin bunu kendisininde evraklar üzerinden yaparak karar verebileceği ortadadır.

Özet:

HUMK.275. maddesine göre, hakimlik mesleğinin gerektirdiği genel ve hukuki bilgi ile çözümlenmesi mümkün olan konularda bilirkişi dinlenemez. Yıllık izin ücretinin saptanması özel veya teknik bilgiyi gerektirmemektedir. Davacının şahsi dosyası ve yıllık izin defteri getirtilmeli, İş Kanunu 49-56 m. uyarınca davacının işe giriş ve çıkış tarihleri itibariyle hak kazandığı ancak kullanmadığı izin süresi ve alacağı saptanmalı ve sonucuna göre bir karar verilmelidir.

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

2021 İş Kanunu İdari Para Cezaları

2021 İş Kanunu İdari Para Cezaları

Yasal düzenlemelere uymamak, yine yasalarca belirlenen ceza yaptırımlarını doğuruyor. Para olarak belirlenen bazı cezalar ise …