Kıdem Tazminatına Ve Diğer İşçi Alacaklarına Uygulanacak Faiz

Kıdem Tazminatına Ve Diğer İşçi Alacaklarına Uygulanacak Faiz Giriş:

Kıdem tazminatına dava tarihinden itibaren mevduata uygulanan en yüksek faizin uygulanması gerekmektedir.

Özet:

Kıdem tazminatına mevduata uygulanan en yüksek faizin yürütülmesi gerekirken talep dışında en yüksek reeskont faizi uygulanmasına karar verilmesi hatalıdır.

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Kıdem Tazminatı Tavanı 2021/I. Dönem

Kıdem Tazminatı Tavanı 2021/I. Dönem

İşçilerin en önemli haklarından biri olan, gereken şartların sağlanması durumunda ödenen kıdem tazminatıdır. Kıdem için …