Başka Bir İşverene Ödünç Verilen İşçinin Haksız İş Akdi Feshi

Başka Bir İşverene Ödünç Verilen İşçinin Haksız İş Akdi FeshiGiriş:

İşveren tarafından başka bir işverene ödünç olarak verilen işçi işin sonunda eski işyerine dönmeyerek iş akdini feshederse burada haksız fesihten söz etmek doğru olacaktır.

Özet:

Davacının davalıya ait işyerinde çalıştığı sırada başka bir işverene ait işyerinde ödünç işçi olarak görevlendirildiği; iki aylık süre sonunda eski iş yerine dönmesi istendiği halde dönmeyerek hizmet akdini haklı bir neden olmadan sona erdirdiğine göre; ihbar ve kıdem tazminatına hükmedilemez.

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

İşyerinde Yenilenen Personel Yönetmeliğinin İşçi Tarafından Kabul Edilmemesi

Giriş: İşyerinde değişen personel yönetmeliğinin işçi tarafından kabul edilmemesi ve imzalanmaması sonucunda işçinin iş akdini …