İş Akdi Feshinde 6 İş Günlük Süre

İş Akdi Feshinde 6 İş Günlük SüreGiriş:

İşverenin işçinin iş akdini feshetmesi yetkisini olayı öğrendiği tarihten itibaren 6 işgünü içinde, herhalde ve herhalde fiilin vuku bulduğu tarihten itibaren bir sene sonra kullanamaz.

Özet:

1475 Sayılı İş Kanunu’nun 18.maddesi uyarınca ” fesih yetkisi iki taraftan birinin bu çeşit davranışlarda bulunduğunu öbür tarafın öğrendiği günden başlayarak altı işgünü geçtikten ve her halde fiilin vukuundan itibaren bir sene sonra kullanılamaz.”

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

İhbar Süresini Aşan Tutukluluk Hali

İhbar Süresini Aşan Tutukluluk Hali

Çalışanın işyeri dışında işlemiş olduğu bir suç nedeniyle gözaltına alınması ya da tutuklanması ve işe …