Uzun Süreli Çalışan İşçinin Mazeretsiz Olarak Üç Gün İşe Gelmemesi

Uzun Süreli Çalışan İşçinin Mazeretsiz Olarak Üç Gün İşe GelmemesiGiriş:

İşyerinde uzun süreden beri çalışan işçinin kıdemini tehlikeye atarak üç gün arka arkaya işe gitmemesi yaşamın olağan akışına aykırıdır.

Özet:

Davacı sürekli makas kullanmaktan dolayı elinin şişmesi nedeniyle izin aldığını, rahatsızlığının devam etmesi nedeniyle durumu telefonla işyerine bildirdiğini ve gelmeyebileceğinin kendisine ifade edildiğini ,tüm bunlara karşılık işverenin haksız olarak iş akdini feshettiğini belirterek ihbar ve kıdem tazminatları talebinde bulunmuştur.

Mahkeme, davacının bir ay içinde üç gün işe gelmeme iddiasını yerinde bularak davacı taleplerini red edmiştir.

Davalının iddiası ve mahkemenin kabulü üç iş gününde işe gelmeme olgusu olduğuna göre, bu iddia ve kabulün sağlam kanıtlara dayanması gerekir.

Tutanaktan ve tanık beyanlarından 15.5.2000 günü davacının iş başında olduğu tartışmasız olmakla beraber onbeş yıldan beri işyerinde çalışan bir kişinin mazeretsiz olarak işe gelmeyerek tahakkuk edebilecek tazminatlarından yoksun kalacak hareketlere başvurması inandırıcı görülemediğinden, fesih nedeni yapılan 1475 Sayılı İş Kanununun 17/II-f maddesinde ki koşullar oluşmadığından davacı isteklerini red eden mahkeme kararının bozulması gerekmiştir.

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Kıdem Tazminatı Tavanı 2021/I. Dönem

Kıdem Tazminatı Tavanı 2021/I. Dönem

İşçilerin en önemli haklarından biri olan, gereken şartların sağlanması durumunda ödenen kıdem tazminatıdır. Kıdem için …