Kıdem Tazminatı Farkı

Kıdem Tazminatı FarkıGiriş:

İşçinin kıdem zamanına askerlik borçlanmasını eklemek istemesi iş akdinin işçi tarafından emeklilik için feshedilmesi gereği ortadadır.

Özet:

Hizmet akdinin işverence 1475 Sayılı iş Kanunu’nun 13 ve 14.maddelerine göre feshedilmiştir. Borçlanılan askerlik süresinin kıdeme dahil edilebilmesi için akdin yaşlılık malüllük ya da toptan ödeme almak amacıyla davacı tarafından sona ermesi gerekir. Anılan koşul davacı açısından gerçekleşmemiştir.

Davacı tarafın dayandığı Toplu iş Sözleşmesi’nin 48/2.maddesi kıdem süresine değil, önceki maddelerde belirlenen kıdem zammına yöneliktir. Toplu iş sözleşmesinde askerlik süresinin her halde kıdeme ekleneceği yolunda bir hüküm de bulunmadığından davacının talebinin reddi gerekirken yazılı şekilde kabulü hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Toplu İş Sözleşmesinde Arabulucuya Ve Hakeme Başvurma

Toplu İş Sözleşmesinde Arabulucuya Ve Hakeme Başvurma

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 17 Aralık 2016 tarihinde 29921 Sayılı Resmi Gazete’de “Toplu …