Toplu İş Sözleşmesinde Arabulucuya Ve Hakeme Başvurma
Toplu İş Sözleşmesinde Arabulucuya Ve Hakeme Başvurma

Toplu İş Sözleşmesinde Arabulucuya Ve Hakeme Başvurma

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 17 Aralık 2016 tarihinde 29921 Sayılı Resmi Gazete’de “Toplu İş Sözleşmelerinde Arabulucuya ve Hakeme Başvurma İle İlgili Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayınlandı.  Yönetmelikte yapılan yeni düzenleme ile Yüksek Hakem Kurulu’nda ödenecek ücretler, bu ücretlerin hangi koşullarda ve hangi kuruma ödeneceği hakkında değişiklik yapılmıştır.

  • Özel hakem, toplu iş sözleşmesinde uyuşmazlık olduğu takdirde yapılan inceleme başladığı tarihten itibaren 30 gün içinde kararını verir. Kararı bir an önce yazılı olarak taraflara ve görevli makama bildirir.
  • Kurulun özel hakem olarak seçilmesi durumunda, aynı yönetmeliğin 25.maddesinde öngörülen tazminat tutarındaki özel hakem ücreti, tebliğ tarihinden itibaren 3 iş günü içinde Muhasebe Biriminin ya da illerde defterdarlık muhasebe müdürlüğünün, ilçelerde ise mal müdürlüğünün kasa veya banka hesabına aksi kararlaştırılmadıkça taraflarca eşit olarak yatırılır. Ödeme bilgileri de Kurula gönderilir.
  • İllerde defterdarlık muhasebe müdürlüğü, ilçelerde mal müdürlüklerine yatırılan tutarlar muhasebe birimleri arası işlemler hesabı aracılığıyla muhasebe birimine gönderilir. Muhasebe Birimi tarafından da emanetler hesabına aktarılır. Emanetler hesabına alınan tutara ilişkin bilgiler aylık olarak Genel Sekretere bildirilir.
  • Emanetler hesabından yapılacak harcamalar, Genel Sekreter tarafından Muhasebe Birimine verilecek ödeme talimatı ile gerçekleştirilir.
  • Ödemeler, harcamanın çeşidine göre Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde belirtilen belgelere göre yapılır.
  • Tarafların, Kurulu özel hakem olarak seçmeleri nedeniyle ikinci fıkraya göre yatırdıkları tazminat tutarındaki özel hakem ücreti, Kurulun karar toplantılarına katılanlara ödenir. Bu maddeye göre yapılacak ödemeler 25 inci maddedeki tazminat ödemeleri ile bağlantılı değildir.
  • Kurulun özel hakem olarak seçilmesi halinde, bilirkişilere ve tanıklara ödenecek ücret, 25 inci maddenin dördüncü fıkrasına göre belirlenir. Aksi kararlaştırılmadıkça taraflarca eşit olarak ödenir.

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Emanetler hesabına aktarım

Bu maddenin yayımından önce Kurulun özel hakem olarak seçilmesi halinde toplantıya katılmayan üye ücretlerine ilişkin banka hesabında birikmiş tutar, saymanlık tarafından emanetler hesabında belirtilecek koda aktarılır.

 

Hakkında Datassist Mevzuat Kulübü

Göz atın

İşe İade Süreçlerinde Yeni Dönem Başladı

İşe İade Süreçlerinde Arabuluculuk Dönemi

Yeni yılda işçi-işveren ilişkileri kapsamındaki en önemli değişiklik uyuşmazlıkların çözüm yolunda oldu. İş mahkemelerinin yükünü …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir