İşçinin Kıdem Tazminatına Esas Ücretinin Belirlenmesi

İşçinin Kıdem Tazminatına Esas Ücretinin BelirlenmesiGiriş:

İş akdi feshinde kıdem tazminatına esas işçi ücreti belli değil ise işçinin çalıştığı iş, işçinin vasfı, eğitim durumu ve çalıştığı işyeride göz önüne alınarak, ilgili meslek odasının görüşü doğrultusunda belirlemek gerekir.

Özet:

İfadeler arasındaki çelişkiye rağmen davacının doğrulanmayan beyanına itibar edilerek 280.000.000 TL.ücret ödendiği kabul edilerek alacakların belirlenmesi ve buna göre hüküm kurulması hatalıdır. Mahkemece yapılacak iş davacının kıdemi, eğitim, meslek durumu, yaptığı iş ve işyerinin özelliği de açıklanarak davacının durumunda bir çalışanın alabileceği ücret miktarı ilgili meslek kuruluşundan sorulmalı gelecek cevap bir değerlendirmeye tabi tutularak sonuca gidilmelidir.

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Kıdem Tazminatı Tavanı 2021/I. Dönem

Kıdem Tazminatı Tavanı 2021/I. Dönem

İşçilerin en önemli haklarından biri olan, gereken şartların sağlanması durumunda ödenen kıdem tazminatıdır. Kıdem için …