İşçinin Doğruluğa Uymayan Davranışı

İşçinin Doğruluğa Uymayan Davranışı Giriş:

İşçinin doğruluğa uymayan davranışları sonucunda işveren tarafından iş akdinin haklı nedenle feshi doğrudur.

Özet:

Davalıya ait işyerinde benzin pompacısı olarak çalışan davacının müşteriden daha fazla para aldığı halde pompaya daha az mazot verilip ve daha az ücret alındığı hususunda kayıt geçtiği, müşterinin davacıyı uyarması üzerine davacının önce pompanın bu şekilde yazdığını söylediğini müşterinin ısrarı üzerine eksik mazotu tamamladığı müşterinin bu durumu işverene bildirmesi üzerine bu olay sebebiyle hizmet aktinin sona erdirildiği anlaşılmaktadır. Davacının bu eylemi 1475 S.K. 17/II-d maddede düzenlenen doğruluk ve bağlılığa uymayan bir davranış olduğundan bu olay sebebiyle hizmet aktinin işveren tarafından feshi haklıdır. Bu sebeplerle ihbar ve kıdem tazminat isteklerinin reddi gerekirken yazılı şekilde kabulü hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Raporlu Olunan Günler Kıdem Tazminatı Hesaplamasına Dahil Edilir Mi?

Raporlu Olunan Günler Kıdem Tazminatı Hesaplamasına Dahil Edilir Mi?

Yazımızda kıdem tazminatı hak etme koşullarından kısaca bahsederek, raporlu olunan günlerin kıdem tazminatı hesaplamalarında dâhil …