Ücretin Eksik Ödenmesi Nedeniyle İş Akdi Feshi

Ücretin Eksik Ödenmesi İle İş Akdi FeshiGiriş:

İşçi ücretinin zamanıda ödenmemesi yanında eksik ödemede işverene karşı işçiyi aş akdini haklı nedene dayalı olarak fesih hakkı tanıyacaktır.

Özet:

Olayda davacının aylık ücretinin eksik ödendiği taraflar arasında uyuşmazlık konusu değildir. Her ne kadar davacı sözleşmesinin davalı tarafından feshedildiğini iddia etmiş ise de dosyadaki bilgi ve belgelerden sözleşmenin kim tarafından feshedildiği anlaşılamamaktadır. Böyle olunca sona eren sözleşmeyi ücretleri eksik ödenen davacının haklı sebeple feshettiğinin kabulü gerekmektedir.

Böyle olunca taraflar arasındaki sözleşmenin 9.maddesi uyarınca cezai şarta ve sözleşmenin sona ereceği tarihe kadar mahrum kalınan ücretin de Borçlar Kanunu 161/son ve 325 maddeleri de dikkate alınarak hüküm altına alınması gerekirken reddedilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

İşveren Avans Ödemek Zorunda mı?

İşveren Avans Ödemek Zorunda mı?

Avans nedir, kaç çeşit avans bulunuyor, işveren hangi avansı vermek zorunda? Hepsi ve daha fazlasını sizler için araştırdık.