Belirli Süreli İş Akdinin Sona Ermesinde İhbar Tazminatı

Belirli Süreli İş Akdinin Sona Ermesinde İhbar TazminatıGiriş:

Belirli Süreli İş Akdinin işin niteliğinden dolayı belirli süreli işlerden olması ve her yıl düzenli olarak yenilenmesi sözleşmeyi belirsiz süreli hale getirmeyeceği aşikardır.

Özet:

Davacı işçinin ihbar tazminatına hak kazanıp kazanamayacağı noktasında aradaki ilişkinin belirli süreli iş sözleşmesi olup olmadığı sorunu çözümlemelidir. İşin niteliği itibarıyla her yıl belirli süreli iş sözleşmesi yapılmasını gerektiren geçerli nedenin bulunduğu kabul edilmelidir. Böyle olunca iş sözleşmelerinin birbiri ardına zincirleme şekilde yapılması iş ilişkisinin belirsiz süreli hale dönüştüğünün kabulünü gerektirmez. Bunun sonucu olarak da davacının ihbar tazminatı isteğinin reddine karar verilmelidir.

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

İhbar Tazminatı Ücretten Kesilebilir mi?

İhbar Tazminatı Ücretten Kesilebilir mi?

İhbar Tazminatı yasal olarak iş sözleşmesini sonlandırmak isteyen tarafın uymakla yükümlü olduğu bildirim sürelerine uymadığında …