Yıllık Ücretli İzin Alacağında Zaman Aşımı

Yıllık Ücretli İzin Alacağında Zaman AşımıGiriş:

İşçinin yıllık ücretli izin alacağı zaman aşımı süresi iş akdinin fesih tarihi ile başlar ve işçi isteği halinde zaman aşımı süresinde olmak kaydı ile ücretli izin alacağını bir seferden fazla seferde dava ederek talep edebilir.

Özet:

Yıllık ücretli izin alacağının, hizmet akdinin devamı süresince zamanaşımına uğramadığı da Dairemizce kabul edilmektedir. Buna göre söz konusu alacak için zamanaşımı süresinin başlangıcı fesih tarihi olmaktadır. Alacaklının zamanaşımı süresi içinde alacağının önce bir kısmını daha sonra kalan miktarını istemesine engel bir hüküm de bulunmamaktadır.

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Tazminatlarda Zamanaşımı Süresi Değişiyor

Tazminatlarda Zamanaşımı Süresi Değişiyor

Çalışma hayatımızı düzenleyen 4857 sayılı İş Kanununda önemli değişikliklerin Meclis Komisyonunda bulunan “Tasarı” ile gerçekleşeceği …