Yıllık İzin Kullanımı İçin Zaman Aşımı Süresi – 2

yargitay-karariGiriş

Yıllık izinlerin kullanılmamasından doğan izin alacaklarının ödenmesi ile ilgili zamanaşımı süresine ilişkin Yargıtay Kararı’dır.

Kararın Özeti:

Hükme esas alınan bilirkişi raporunda davacının son 3 yılı izin alacağı yönünden incelenmiştir. Bu hesap tarzı yeterli değildir. Öncelikle davacının tüm hizmet yılı esas alınarak hak ettiği yıllık ücretli izin belirlenmeli kullandırılan ve ücreti ödenen izinler mahsup edilmeli ve kalan izinler yoksa red kararı verilmelidir.

Kararın Konusu:

İZİN ÜCRETİ ALACAĞI

Davanın Davacının İzin Ücreti Alacağının Ödetilmesine Karar Verilmesi İstemine Dair Olması

YILLIK ÜCRETLİ İZİN

Davacının Tüm Hizmet Yılı Esas Alınarak Hak Ettiği Yıllık Ücretli İzin Belirlenmesinin ve Kullandırılan ile Ücreti Ödenen İzinlerin Mahsup edilmesinin Gerekmesi

ÜCRETİ ÖDENEN İZİNLERİN MAHSUBU

Davacının Tüm Hizmet Yılı Esas Alınarak Hak Ettiği Yıllık Ücretli İzin Belirlenmesinin ve Ücreti Ödenen İzinlerin Mahsup edilmesinin Gerekmesi

Metnin devamı ve karar için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Yeni İş Mahkemeleri Kanunu Geliyor

Yeni İş Mahkemeleri Kanunu Geliyor

25.10.2017 tarih ve 30221 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu yürürlüğe girdi. …