A

vfsdgsdf

Aile Yardımı

İşveren tarafından; işçilerin eş ve çocukları, bazı durumlarda bakmakla yükümlü oldukları anne ve babaları için yapılan yardımlardır. Aile yardımlarında, belirli koşullarla sigorta prim muafiyeti bulunmaktadır. Bu yardımlar ek ödeme niteliği taşıdığından kıdem ve ihbar tazminatı hesaplamalarına dâhil edilir. Aile yardımları yasal bir zorunluluk olmayıp tarafların karşılıklı anlaşmalarıyla belirlenen esaslarla verilir.

Devamı »

Ayni Yardım

Para yerine, her türlü mal ile insani ve sosyal amaç güdülerek yapılan yardımdır. İşverenler, bazı durumlarda işçilerine yapacakları yardımları, ek ödemeler yapmak yerine, bazı gereksinimlerini karşılamak yoluyla gerçekleştirmektedirler. Çalışanlara erzak, kıyafet vb. verilmesi şeklinde gerçekleştirilen bu uygulamalar, yasal düzenlemeler açısından ‘’ayni yardım’’ olarak adlandırılmaktadırlar. Çalışanlara yapılan bu türden ayni yardımlar, …

Devamı »

Asgari Ücret

Çalışanların yürütmekte oldukları işin karşılığında kendilerine yapılan ödeme, ücret olarak adlandırılır. Bir işverene bağlı olarak çalışanlara ödenen ücretlerin, yaşamlarını sürdürmek için tek kaynak olduğu kabul edilmektedir. Bu nedenle, herhangi bir iş sözleşmesine bağlı olarak çalışanlara ödenecek ücretlerin alt sınırı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenmektedir. Türkiye’de çalışan tüm işçiler için …

Devamı »

Analık Hali

Sosyal güvenceler anlamında çocuğun ana karnına düşmesinden başlayarak doğum, emzirme evrelerini içine alan ve iş hukuku ile sosyal güvenlik mevzuatına göre yapılacak yardımlardan ananın yararlanmasını gerektiren süredir. Analık haline ilişkin en çok merak edilenleri Datassist İnsan Kaynakları Genel Müdürü Ayşe Uca’ya sorduk: 4857 Sayılı İş Kanunu mevzuatına göre; Kadın İşçilerin …

Devamı »