Aile Yardımı

İşveren tarafından; işçilerin eş ve çocukları, bazı durumlarda bakmakla yükümlü oldukları anne ve babaları için yapılan yardımlardır. Aile yardımlarında, belirli koşullarla sigorta prim muafiyeti bulunmaktadır. Bu yardımlar ek ödeme niteliği taşıdığından kıdem ve ihbar tazminatı hesaplamalarına dâhil edilir.

Aile yardımları yasal bir zorunluluk olmayıp tarafların karşılıklı anlaşmalarıyla belirlenen esaslarla verilir.

Hakkında iskanunu

Göz atın

2021 Çocuk-Aile Yardımları İstisna Tutarları

2021 Çocuk-Aile Yardımları İstisna Tutarları

Kamu çalışanlarına sağlanan haklardan olan Aile Yardımı, Çocuk Zammı, Çocuk Yardımı gibi ödemeler, özel sektör …