Yükümlülük Süresi

Sigortalının meslek hastalığına sebep olan işinden fiilen ayrıldığı tarih ile meslek hastalığının meydana çıktığı tarih arasında geçen en uzun süre yükümlülük süresi olarak adlandırılır.

Hakkında iskanunu