Y

Yükümlülük Süresi

Sigortalının meslek hastalığına sebep olan işinden fiilen ayrıldığı tarih ile meslek hastalığının meydana çıktığı tarih arasında geçen en uzun süre yükümlülük süresi olarak adlandırılır.

Devamı »

Yurtdışı Borçlanması

Türk vatandaşlarının yurt dışında 18 yaşını doldurduktan sonra, Türk vatandaşı iken geçen ve belgelendirilen sigortalılık süreleri ve bu süreleri arasında veya sonunda her birinde bir yıla kadar olan işsizlik süreleri ile yurt dışında ev kadını olarak geçen süreleri, bu Kanunda belirtilen sosyal güvenlik kuruluşlarına prim ödenmemiş olması ve istekleri halinde, …

Devamı »

Yazılı Bildirim

İş hukuku açısından, işçi ve işveren ilişkilerindeki her türlü bildirimin diğer tarafa yazılı olarak yapılaması esastır. Yazılı olarak yapılmayan veya bildirim alan tarafından kabul edilmeyen durumlar, ispat yükümlülüğünün yerine getirilememesi sonucuna yol açacaktır.   İlgili Kanun Maddesi için tıklayınız.

Devamı »

Yıllık Ücretli İzin Uygulaması

İş Kanununa göre yıllık ücretli izin hak eden işçi, bu iznini izin hak ettiği tarihten başlayan hizmet yılı içinde kullanır. Yıllık ücretli izinler, bir bölümü on günden az olmamak üzere en çok üçe bölünebilir. Ulusal bayram ve genel tatil günleri, hafta tatilleri yıllık ücretli izin süresinden sayılmazlar.

Devamı »

Yıllık Ücretli İzin Hakkı Ve İzin Süreleri

Yıllık ücretli izin hakkı, işçilerin dinlenmelerini sağlama amacına yönelik olarak, Anayasa ile kabul edilen ve düzenlenmesi kanuna bırakı­lan bir temel haktır. Yıllık ücretli izin hakkı kişiye bağlı haklardandır. İşçi­nin bu hakkından feragat etmesi, bir başkasına devretmesi veya bu hak­kın haciz edilmesi mümkün değildir. İşçinin yıllık ücretli izine hak kazanması için …

Devamı »

Yeni İş Arama İzni

İş sözleşmesinin fesih bildirim süresinin (önel) işlediği sırada işverenin işçiye iş arama izni verme yükümlülüğü bulunmaktadır. İşverenlerin, işçiye yeni bir iş bulması için gerekli olan iş arama iznini, iş saatleri içinde ve ücret kesintisi yapmadan vermeleri gerekmektedir. İş arama izninin süresi günde iki saatten az olamaz ve işçi isterse iş …

Devamı »

Yeni İşverenin Sorumluluğu

İş yerinin devri durumunda; işçinin, işi bırakmasına yeni işverenin sebep olması veya işçinin uygun olmayan bu davranışını bilerek onu işe alması ya da çalıştırmaya devam etmesi halinde, eski işverenin herhangi bir zararı söz konusu olmasa da, işçi ile birlikte yeni işveren de sorumlu tutulabilecektir.

Devamı »