2022 Sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz Ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun

2022 Sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz Ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile “65 yaşını doldurmuş, kanunen kendisine bakmaya sorumlu kimse olmayan, sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birinden herhangi bir şekilde gelir elde etmeyen, nafaka bağlanmamış ya da bağlanma olasılığı olmayan, herhangi bir devamlı geliri bulunmayan kişilerin bu durumlarını ilgili kurumlar üzerinden kanıtlamış olmaları halinde ile devlet tarafından aylık bağlanır” hükmüne yer verilmiştir.

Hakkında iskanunu

Göz atın

yonetmelik

3201 Yurtdışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurtdışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanun

Türk vatandaşlarının yurt dışında 18 yaşını doldurduktan sonra, Türk vatandaşı iken geçen ve belgelendirilen sigortalılık …