6327 Sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu

6327-sayili-bireysel-emeklilik-kanunu6327 Sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu, kısaca BES şeklinde telaffuz edilen Bireysel Emeklilik Sistemi’ne ilişkin uygulamayı düzenleyen kanundur.

İşverenlerce, çalışanlar adına ödenen Bireysel Emeklilik Sistemi katkı payları ile ilgili oran, sınır ve karşılıklar bu kanunda belirtilmiştir.

Bireysel Emeklilik Sisteminden alınacak karşılıkların hangi koşullar altında ve ne şekilde uygulanacağı da yine 6327 Sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile karara bağlanmıştır.

  • 6327 Sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu tam metni için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Otomatik BES'e Geçecekler Dikkat

Otomatik BES’e Geçecekler Dikkat

Otomatik BES uygulaması ilk olarak 01.01.2017 tarihinde yürürlük kazanan 6740 Sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf Ve …