İşyeri Sendika Temsilcisinin İş Akdinin İşverence Feshi

İşyeri Sendika Temsilcisinin İş Akdinin İşverence Feshi

İşyeri Sendika Temsilcisinin İş Akdinin İşverence FeshiGiriş:

İşyeri sendika temsilcisini işveren haklı bir neden olmadan iş akdini feshedemez. Fesih bildirimi tarihinden itibaren bir ay içinde işe iade davası açılmak zorundadır.

Özet:

İşveren, işyeri sendika temsilcilerinin akitlerini haklı bir sebep olmadıkça feshedemez.
Fesih bildirimin tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde temsilcinin veya üyesi bulunduğu sendikanın iş mahkemesinde dava açma hakkı vardır. Mahkeme; temsilcinin işe iade edilmesine karar verirse fesih geçersiz sayılır ve temsilcinin işten çıkarıldığı tarihten itibaren temsilcilik süresinin devamınca ücret ve diğer bütün hakları işverence ödenir.

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

EYT Teşvikine İlişkin SGK Genel Yazısı

EYT Teşvikine İlişkin SGK Genel Yazısı

EYT teşvikine ilişkin SGK genel yazısı yayımlandı.