İşçinin İş Akdinin İşveren Tarafından Kötü Niyetle Feshi

İşçinin İş Akdinin İşveren Tarafından Kötü Niyetle Feshi

İşçinin İş Akdinin İşveren Tarafından Kötü Niyetle FeshiGiriş:

İşçinin belediyede bazı görevlileri şikayette bulunması nedeni ile işveren tarafından işçinin iş akdinin feshikötü niyetli fesih olarak adlandırılmalıdır.

Özet:

Davacının, belediye başkanı ve diğer belediye görevlileri hakkında 28.6.2001 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına şikayette bulunduğu, soruşturma yapıldığı ve bu şikayetinden hemen sonra şoförlük görevinden çöp toplama işine verildiği, bu arada, davacının şikayeti nedeniyle yapılan soruşturma sırasında davacının şikayetçi olduğu bazı görevlilerin bir kısım eylemlerinin Devlet Güvenlik Mahkemesinin görevine giren suçu oluşturduğu kanaatine varılarak 19.2.2002 tarihli fezleke düzenlendiği, davacının hizmet sözleşmesinin bu arada feshedildiği anlaşılmaktadır. Buna göre, davacının hizmet akdinin kötüniyetli olarak feshedildiğinin kabulü gerekir.

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Alt İşverenlik Uygulamasında Nelere Dikkat Edilmeli?

Alt İşverenlik Uygulamasında Nelere Dikkat Edilmeli?

Alt işverenlik uygulamasında dikkat edilmesi gerekenler.