evlat-edinilen-cocugun-evlat-edinen-kisi-uzerinden-saglik-hak-sahipligi-var-midir

Evlat Edinilen Çocuğun Evlat Edinen Kişi Üzerinden Sağlık Hak Sahipliği Var Mıdır?

Evlat edinilen çocuğun evlat edinen kişi üzerindeki sağlık hak sahipliğini anlatmadan önce Türk Medeni Kanunumuzun ilgili maddelerinde yer alan evlat edinme şartlarından kısaca bahsetmek isteriz.

Evlât edinmede;
Küçüğün, evlât edinen tarafından en az bir yıl süreyle bakılmış ve eğitilmiş olması,
Evlât edinmenin her halde küçüğün yararına bulunması ve evlât edinenin diğer çocuklarının yararlarının, hakkaniyete aykırı bir biçimde zedelenmemesi,
Evlât edinecek kişi veya eşlerin, evlât edinilenden en az on sekiz yaş büyük olması,
Evlat edinen ile edinilen arasında en fazla 40 yaş fark olması,
Ayırt etme gücüne sahip olan küçüğün rızasının alınması,

22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun 311 inci ve 312 nci maddelerinde yer alan hükümler hariç, 309 uncu maddesinde belirtilen şekilde küçüğün ana ve babasının rızasının bulunması,
Küçüğün vesayet altında olması halinde, Türk Medenî Kanununun 397 nci maddesinde öngörülen vesayet dairelerinin izninin alınmış olması,
Eşlerin en az beş yıldan beri evli olmaları veya her ikisinin de otuz yaşını doldurmuş bulunmaları,

koşulları aranmaktadır.

Sigortalı tarafından mahkeme kararıyla evlat edinilen ve evlat edinen sigortalının nüfus kayıtlarına işlenen çocuklar, genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi olarak sağlık hizmetlerinden faydalandırılır.

Evlat edinilen çocuk evlat edinen genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi olarak sağlık hizmetlerinden faydalanabilirken, evlat edinen kişi evlat edindiği çocuğu üzerinden sağlık yardımlarından yararlanamaz.

Aynı zamanda evlat edinilen çocuk, talebi halinde öz anne ve babasından genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi olarak sağlık hizmetlerinden faydalanabilir. Evlatlık verilen çocuğun öz anne ve babası, talepleri halinde bu çocukları üzerinden sağlık yardımlarından faydalandırılabilir.Evlat edinilen çocuk evlat edinen genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi olarak sağlık hizmetlerinden faydalanabilirken, evlat edinen kişi evlat edindiği çocuğu üzerinden sağlık yardımlarından yararlanamaz.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Tam Kapanma Sürecinde Kimler Çalışabilir?

Tam Kapanma Sürecinde Kimler Çalışabilir?

Koronavirüs önlemleri kapsamında 29 Nisan 2021 saat 19:00’dan 17 Mayıs 05:00’e kadar tam kapanma sürecine …