Hükümetten 4. Teşvik Paketi

Yeni teşvik paketiBaşbakan Yeni Teşvik Paketini açıkladı…

1 Ocak 2012 tarihinden geçerli olmak üzere yapılan yatırımları kapsayacak şekilde uygulamaya girecek olan teşvik paketi 2013 yılına kadar geçerli olacak. Hedef cari açığı azaltmak, ithal malların ülkemizde üretimini teşvik etmek ve az yatırım yapılan illerimize daha fazla yatırım yönlendirmek.

Teşvik paketi dört ana bileşenden oluşuyor: Genel Teşvik Uygulamaları, Bölgesel Teşvik Uygulamaları, Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki, Stratejik Yatırımların Teşviki.

”Bu yeni sistemle KDV istisnası, Gümrük Vergisi muafiyeti, vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği ki; bunu asgari ücret üzerinden yapacağız. Faiz desteği, yatırım yeri tahsisi, gelir vergisi stopajı desteği, KDV iadesi desteğini sağlayacağız” dedi.

Sistem il bazlı olarak uygulanacak, Başbakan, “Bölgesel harita yeniden ele alındı. İllerimizi sosyo-ekonomik durumuna göre 6 ayrı bölgeye ayırdık. Bölgesel teşvik yerine, il bazlı bölgesel teşvik sistemine geçiyoruz. İllerin durumu TUİK rakamları göz önüne alınarak güncellenecek sabit değildir, değişebilir. Az gelişmiş illere yapılan yatırımlar daha fazla desteklenecek.”

”Bu illerde yatırım yapacak olanların ödemeleri gereken sigorta primi, işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden tutarı 10 yıl süreyle, yatırımların organize sanayi bölgelerinde yapılması halinde ise 12 yıl süreyle devlet tarafından karşılanacaktır” diye konuştu.

”Yeni teşvik sistemiyle sanayimizin yapısal dönüşümüne katkı sağlayacak stratejik yatırımları özellikle destekleyeceğiz” diyen Erdoğan, ”Böylece ithal etmek zorunda kaldığımız malların ülkemizde üretimini teşvik etmiş olacağız. Bu kapsamda yatırım yapılacak yere, yatırımcı karar verecek. Bu çerçevede hangi ilde yapılırsa yapılan, stratejik yatırımlar aynı desteklerle ve aynı koşullar altında desteklenecektir” ifadesini kullandı.

Başbakan stratejik yatırımlarla ilgili uygulayacakları teşvikleri şu şekilde belirtti:

1- Yatırım malı ithal makine ve teçhizat için gümrük vergisi muafiyeti.
2 – Ayrıca KDV istisnası
3- Yatırımın tamamlanmasını müteakiben 7 yıl süreyle sigorta primi işveren desteği primi
4-. Yapılan yatırım tutarının yüzde 50’sine varan tutarda vergi indirimi imkânı
5- Yatırım kredileri için 50 milyon liraya ulaşan faiz desteği
6- Yatırım yeri tahsisi
7-Asgari 500 milyon lira tutarındaki yatırımların bina inşaat harcamaları için KDV iadesi

Başbakan, Belirli büyüklükteki savunma, havacılık ve uzay alanındaki yatırımlarla, otomotiv uzay veya savunma sanayine yönelik test merkezleri ve rüzgâr tüneli yatırımlarının yatırım yerine bakılmaksızın 5’inci bölge desteklerinden yararlanmasını getiriyoruz.

Özellikle eczacılık ürünleri olan biyoteknolojik ve onkolojik ilaçlar ile kan ürünleri üretimine yönelik yatırımların, yatırım yeri dikkate alınmaksızın aynı şekilde 5’inci bölge desteklerinden yararlanmasını sağlıyoruz.”

Peki, Devlet hangi durumda bu desteği sağlayacak?

Başbakan, Yatırım büyüklüğü noktasında minimum 50 milyon lirayı aşmanın çok önemli olduğunu kaydederek, bir de tesisin yüzde 40 KDV üretmesi gerektiğini söyledi.

 

Hakkında iskanunu

Göz atın

Bölgesel Teşvikten Yararlanma Süresi Uzatıldı

Bölgesel Teşvikten Yararlanma Süresi Uzatıldı

6 puanlık ilave teşvikle ilgili beklenen haber geldi. Teşvikten yararlanma süresi 2021 yıl sonuna kadar uzatıldı.