Alt İşveren Durumu Esas No: 2012-21-75

• HİZMET TESPİTİ DAVASI ( Davanın Sonucunda Verilen Kesinleşmiş Hüküm Doğrultusunda Primlerin Kurumca Tahsili Söz Konusu Olacağı – İhaleyi Veren Davalı Anonim Şirketin Taraf Sıfatının Bulunduğunun Kabulü Gereği )
• ASIL İŞVEREN – ALT İŞVEREN YÖNÜNDEN HİZMET TESPİT DAVALARI ( Hizmet Tespit Davası – Davanın Sonucunda Verilen Kesinleşmiş Hüküm Doğrultusunda Primlerin Kurumca Tahsili Söz Konusu Olacağı/Davanın Sonuçta Asıl İşverenin de Hak Alanını İlgilendirdiğinin Gözetileceği )
• TARAF EHLİYETİ ( Hizmet Tespit Davası – Davanın Sonucunda Verilen Kesinleşmiş Hüküm Doğrultusunda Primlerin Kurumca Tahsili Söz Konusu Olacağı/haleyi Veren Davalı Anonim Şirketin Taraf Sıfatının Bulunduğunun Kabulü Gereği )
• HİZMET TESPİTİNE KONU İŞİN İHALE EDİLMİŞ OLMASI ( Hizmet Tespit Davası – Davanın Sonucunda Verilen Kesinleşmiş Hüküm Doğrultusunda Primlerin Kurumca Tahsili Söz Konusu Olacağı/haleyi Veren Davalı Anonim Şirketin Taraf Sıfatının Bulunduğunun Kabulü Gereği )

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Ücretli İzin Kullanımında Değişiklik

Ücretli İzin Kullanımında Değişiklik

65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz Ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun İle Bazı …