Kıdem Tazminat Fonu

Kıdem Tazminat Fonu Kazanılmış Haklara Dokunmayacak

Hükümetin İstihdam Stratejisi kapsamında Kıdem Tazminatı Fonu düzenlemesi yapılacak…

4857 sayılı yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Kıdem Tazminatı Fonu konusu tartışılıyordu. Kıdem Tazminatı hakkının kaldırılıp kaldırılmayacağı konusu kafalarda soru işaretiydi. Bu konuyla ilgili somut gelişmeler oluştu.

Başbakan yardımcısı Ali Babacan Kıdem Tazminatı Fonuyla ilgili açıklamalar yaptı…
Türkiye’de sadece %8’lik kesimin kıdem tazminatından tam anlamıyla faydalandığını, bu kesimin kamu çalışanları olduğu için kıdem tazminatı alamama gibi bir sorunlarının olmadığını, yalnız geriye kalan %92’lik özel sektör çalışanlarının kıdem tazminatı hakkından yararlanamadığını iletti.
Kıdem Tazminatı Fonu uygulamasıyla bu haktan yararlanamayan kesimleri de yararlandırmak amacında olduklarını iletti.
Uygulamaya itiraz eden sendikaların da kamu çalışanları sendikaları olduğuna dikkat çekti.

Babacan,

yeni uygulamada her işçinin, her ay kendi hesabına yatırılan kıdem tazminatı primini internetten takip edebileceğini bildirdi. Kişi o ay için işveren prim yatırmış mı, yatırmamış mı internetten girip görebilecek.

Peki, Kıdem Tazminatı Fonu nedir?

Düşünülenin aksine Kıdem Tazminatı hakkı kaldırılmayacak, geçmişe yönelik kazanılmış Kıdem Tazminatı hakkı işverenin sorumluluğunda olacak, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle işverenlerin bu konuda ödeyecekleri primler fona aktarılarak güvenceye alınacak. Kıdem tazminatına hak kazanıp, şirketin iflas etmesi, maddi anlamda sıkıntıda olması vb. sebeplerden haklarını alamamaları halindeki mağduriyetleri giderilmiş olacak. Kişi düzenleme geçerli hale geldikten sonra hak etmesi halinde kuruma başvurarak tazminatını alabilecek.

Kıdem tazminatı fonu için sadece işveren katkı payı ödemesi yapacak, bunun için çalışanın ücretinden herhangi bir indirim ya da kesinti yapılmayacak.

Her bir yıla bir tam maaş uygulaması devam edecek, tutar fona aktarılacak. İsteyenler 10 yılı dolduğunda biriken tazminatını çekebilecek ya da isterse emekli olunca tamamını çekebilecek.

İlerleyen günlerde düzenlemenin kabul edilmesi ve yürürlüğe girmesi bekleniyor.

 

Hakkında iskanunu

Göz atın

Tazminat Alacaklarında Zamanaşımı Değişti

Tazminat Alacaklarında Zamanaşımı Değişti

7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu 25.10.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Kanun, İş Mahkemelerinin kuruluş, görev, …