Tazminat Alacaklarında Zamanaşımı Değişti
Tazminat Alacaklarında Zamanaşımı Değişti

Tazminat Alacaklarında Zamanaşımı Değişti

7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu 25.10.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Kanun, İş Mahkemelerinin kuruluş, görev, yetki ve yargılama usulünü düzenlemektir. Kamuoyunda arabuluculuk yasası olarak da bilinmekte olan iş mahkemeleri kanununun resmi gazetede yayımlanması ile tazminatlarda zamanaşımı süresi 5 yıla indirildi. 7036 sayılı Kanundan önce tazminatlarda zamanaşımı süresi 10 yıl olarak uygulanmaktaydı.

Kıdem tazminatı ya da ihbar tazminatı alacağı olan işçi, bu tazminatlara hak kazandığı fesih günü itibariyle 10 yıl içerisinde işverenden ödenmeyen ya da eksik ödenen tazminat tutarını talep edebilmekteydi. Yeni düzenleme ile 10 yıllık süre 5 yıl olarak uygulanacak. Tazminat ödemesini 5 yıl içinde talep etmemiş olan işçi bu hakkını süre geçtikten sonra kaybedecek.

4857 sayılı İş Kanuna Ek Madde Eklendi

7036 sayılı Kanunun 15. maddesi ile 4857 sayılı İş Kanuna ek madde 3 eklenmiştir. Eklenen ek madde 3 ile tazminatlarda zamanaşımı süresi tekrar belirlenmiştir.

İş sözleşmesinden kaynaklanmak kaydıyla hangi kanuna tabi olursa olsun, yıllık izin ücreti ve aşağıda belirtilen tazminatların zamanaşımı süresi beş yıldır.

a) Kıdem tazminatı,

b) İş sözleşmesinin bildirim şartına uyulmaksızın feshinden kaynaklanan tazminat, (İhbar Tazminatı)

c) Kötüniyet tazminatı,

d) İş sözleşmesinin eşit davranma ilkesine uyulmaksızın feshinden kaynaklanan tazminat. (Ayrımcılık Tazminatı)

Zamanaşımının Yürürlük Tarihi Çok Önemli

Tazminatlarda zamanaşımı süresinin 10 yıldan 5 yıla düşürülmesi ile, hak kayıplarının önüne geçirilmesi amaçlanmıştır. 5 yıllık zamanaşımı süresine haiz tazminatlar, 7036 sayılı Kanunun 16. maddesinin yürürlük tarihi ile sınırlı tutulmuştur. 25.10.2017 tarihinde 7036 sayılı Kanun Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlük kazanmıştır.

25.10.2017 tarihi ve sonrasında meydana gelen iş akdi fesihlerinde özellikle bu süre baz alınacaktır. Bu süreden önce başlamış olan zamanaşımı süreleri ise önceki hali ile işlemeye devam edecek fakat, zamanaşımı süresinin henüz dolmamış kısmı, 5 seneden uzun olması halinde, 5 yıllık süre ile sınırlı kalacaktır.

7036 sayılı Kanun’un zamanaşımının yürürlük maddesi ile ilgili hükmü aşağıda belirtilmiştir.

Madde 16: “4857 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 8- Ek 3 üncü madde, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra sona eren iş sözleşmelerinden kaynaklanan yıllık izin ücreti ve tazminatlar hakkında uygulanır.

Ek 3 üncü maddede belirtilen yıllık izin ücreti ve tazminatlar için bu maddenin yürürlüğe girmesinden önce işlemeye başlamış bulunan zamanaşımı süreleri, değişiklikten önceki hükümlere tabi olmaya devam eder. Ancak, zamanaşımı süresinin henüz dolmamış kısmı, ek 3 üncü maddede öngörülen süreden uzun ise, ek 3 üncü maddede öngörülen sürenin geçmesiyle zamanaşımı süresi dolmuş olur.”

Hakkında Datassist Mevzuat Kulübü

Göz atın

2021 İş Kanunu İdari Para Cezaları

2021 İş Kanunu İdari Para Cezaları

Yasal düzenlemelere uymamak, yine yasalarca belirlenen ceza yaptırımlarını doğuruyor. Para olarak belirlenen bazı cezalar ise …

1 yorum

  1. 29.01.2015 tarihinde işyerinden ayrılan personel ihbar tazminatı için zamanaşımı süresi ne kadar dır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir