Sosyal Güvenlik Kurumuna Başvuru Zorunluluğu
Sosyal Güvenlik Kurumuna Başvuru Zorunluluğu

Sosyal Güvenlik Kurumuna Başvuru Zorunluluğu

7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu 25.10.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. İş Mahkemelerinin, kuruluş, görev, yetki ve yargılama usulünü düzenlemektir. Kamuoyunda arabuluculuk yasası olarak da bilinmekte olan İş Mahkemeleri Kanunu ile Sosyal Güvenlik Mevzuatı açısından yaşanan uyuşmazlıklarda, dava açılmadan önce Sosyal Güvenlik Kurumuna Başvuru Zorunluluğu getirilmiştir.

Sosyal güvenlik mevzuatı uyuşmazlıklarında SGK’ya başvuru zorunluluğu aranırken, hizmet akdine tabi çalışmalar nedeniyle zorunlu sigortalılık sürelerinin tespiti için SGK’ya başvuru zorunluluğu olmadan hizmet tespiti davası açılabilecektir.

Zımni Red 60 Gün

Sosyal güvenlik mevzuat uyuşmazlıklarında SGK’ya başvuru şartı aranmakta ve başvuruya Sosyal Güvenlik Kurumunun 60 gün içerisinde cevap vermemesi halinde talebin reddedildiği hükmü bulunmaktadır.

Sosyal Güvenlik Kurumuna karşı dava açılabilmesi için öncelikli olarak Kuruma yapılan taleplerin reddedilmesi ya da yukarıda da belirttiğimiz üzere reddedilmiş sayılması (60 günlük zımni red) gerekmektedir.

Hizmet Akdinin Tespiti Davalarında SGK Taraf Olabilir

Günümüzde özellikle ilk defa sigorta tarihinin başlangıcında SGK kayıtları ile ilgililerin iddiaları arasında bir takım farklılıkların bulunduğu durumlar olmaktadır. Hizmet kayıtları ile sigorta kayıtları arasındaki farklılıklarda zorunlu sigortalılık sürelerinin tespiti talebi ile, sigortasız çalıştıran işverene dava açılabilmektedir. Bu davalarda Sosyal Güvenlik Kurumu taraf olmaktadır. İşçi ile işveren dava sürecinde uzlaşsa ya da davanın düşmesi durumunda bile, SGK işveren aleyhine açılan davanın tarafı olarak Kanun yoluna başvurabilir.

7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 4. maddesi aşağıdadır.

“Sosyal Güvenlik Kurumuna başvuru zorunluluğu

MADDE 4- (1) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile diğer sosyal güvenlik mevzuatından kaynaklanan uyuşmazlıklarda, hizmet akdine tabi çalışmaları nedeniyle zorunlu sigortalılık sürelerinin tespiti talepleri hariç olmak üzere, dava açılmadan önce Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurulması zorunludur. Diğer kanunlarda öngörülen süreler saklı kalmak kaydıyla yapılan başvuruya altmış gün içinde Kurumca cevap verilmezse talep reddedilmiş sayılır. Kuruma karşı dava açılabilmesi için taleplerin reddedilmesi veya reddedilmiş sayılması şarttır. Kuruma başvuruda geçirilecek süre zamanaşımı ve hak düşürücü sürelerin hesaplanmasında dikkate alınmaz.

(2) Hizmet akdine tabi çalışmaları nedeniyle zorunlu sigortalılık sürelerinin tespiti talebi ile işveren aleyhine açılan davalarda, dava Kuruma resen ihbar edilir. İhbar üzerine davaya davalı yanında ferî müdahil olarak katılan Kurum, yanında katıldığı taraf başvurmasa dahi kanun yoluna başvurabilir. Kurum, yargılama sonucu verilecek kararı kesinleştikten sonra uygulamakla yükümlüdür.”

 

Hakkında Datassist Mevzuat Kulübü

Göz atın

65 Yaş Üzeri SGK Prim Ertelemesi Sona Erdi

65 Yaş Üzeri SGK Prim Ertelemesi Sona Erdi

Geçtiğimiz dönemde erteleneceği duyurulan 65 yaş üzeri SGK'lıların prim ödemelerinde, erteleme süresi doldu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir