Avuç İçinden Hasta Tanıma Ve E-Reçete Dönemi Başlıyor

Avuç İçinden Hasta Tanıma Ve E-Reçete Dönemi Başlıyor

22 Haziran da Resmi Gazete’de yayınlanan Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) ile sağlık siteminde değişiklikler yapıldı.

Biometrik kayıt zorunlu olacak. Sağlık kuruluşlarına nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, evlenme cüzdanı, pasaport veya varsa sağlık kartı belgelerinden biriyle başvurup kimlik kontrolü yapıldıktan sonra, avuç içi damar izi kaydı yapılacak. Hastalar artık avuç içi damar izi (biometrik sorgulama) kontrolü yapılarak sağlık kurumlarından hizmet alabilecekler.

Kimlik tespitinde, biyometrik kayıt işleminde ya da biyometrik kimlik doğrulama işleminde usulsüzlük yapılması ve bu sebeple farklı birine sağlık hizmeti verilerek kurumun zarara uğratılması halinde bu usulsüzlüğü yapan sağlık kurumuna yapılan ödemeler geri alınacak.

Bir süredir altyapı çalışmaları devam eden e-reçete uygulaması tamamlandı. 1 Temmuz itibariyle, Türkiye genelinde e-reçete uygulamasına geçilecek… Artık sağlık karnesi, sözleşmeli sağlık kuruluşlarının matbu reçeteleri kullanılmayacak. Bunun yerine doktorların elektronik ortamda yazabilecekleri e-reçete kullanılacak. Bu sayede yazılan ilaçların elektronik ortamda kontrolü sağlanacak, gereksiz ilaç yazımı engellenecek.

Uygulamaya geçilmesiyle birlikte, doktorun MEDULA sistemi üzerinden göndereceği reçetede ilacın ismi yer alsa bile, eczacı sistemden sadece yazılan ilacın etken maddesini görebilecek ve bu etken maddeyi içeren muadil ilaçlardan maliyeti en düşük olanını seçecek. SGK, hastaya verilen ilacın muadili olan düşük fiyatlı ilaca göre ödeme yaptığı için reçetede yazılan daha yüksek tutarlı ilaç ile düşük fiyatlı muadil ilaç arasındaki farkı vatandaş kendi cebinden ödüyordu. Artık ilaç markası yerine ilacın etken maddesini içeren daha düşük ücretli muadil ilacı alarak ilaç farkı ödemeyebilecek.

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası bir rapor hazırlayıp, ilacın markasının önemli olmadığını, önemli olanın ilacın etken maddesi olduğunu belirtip, düzenleme sayesinde ilaç harcamalarının %20 azalacağı bilgisini verdi. Bunun doktorların üzerindeki ilaç firmalarının etkisini de azaltacağını iletti. Ancak ilaç firmaları, ilacın etkisinin sadece etken maddeye bağlı olmadığını, muadil ilaçların etken maddeyi aynı miktarlarda içermesi, tablet, kapsül veya ampul gibi aynı formülasyonda olması, hasta üzerinde aynı etkiyi yaratması, vücutta dağılımı ve birikiminin de aynı olması gerektiği gerekçesiyle bu uygulamanın sıkıntılar yaratacağını savundular. Ruhsat almak için muadil ilaçların da orijinal ilaçlar gibi aynı süreçlerden geçmesi gerektiğini belirttiler.

Hastaların katılım payı ödemeden hizmet aldığı acil servislerle ilgili ve yeşil alan uygulamasıyla ilgili de değişiklik yapılacak. Acil servise başvurarak tedavi olan hastalar için Sosyal Güvenlik Kurumu, hastanelere belirli bir ödeme yapıyor, yeşil alan muayenesi kapsamına giren kişiler için ödeme yapmayacak, bu kişiler diğer hastalar gibi katılım payı ödeyecek. Hafif bir rahatsızlığı sebebiyle acil servislere başvuran kişilerin ilk etapta acil hasta olarak değerlendirilip doktor muayenesinden sonra yeşil alan muayenesi kapsamına girdiği anlaşıldığında bu şekilde kayıt altına alınacak. Acil muayene olarak kayıt altına alınmış ancak, yapılan incelemelerde yeşil alan muayene kapsamında olduğu tespit edilen hastanın muayene bedeli ödenmeyecektir.

Tebliğ, işyeri hekimliğiyle ilgili de bir takım değişiklikler getiriyor.

Kurumun yetkilendirdiği işyeri hekimleri, birden fazla işyerine sağlık hizmeti veren ortak sağlık birimleri ve özel sağlık hizmetleri için kurumdan herhangi bir ücret talep edemeyecek.

İş yeri hekimleri ya da birden fazla iş yerine hizmet veren ortak sağlık birimlerince yalnızca yetkili oldukları iş yerlerinde hizmet akdi ile çalıştırılanlar, bu iş yerlerinin kamu kurumu niteliğinde olması halinde ise o iş yerinde hizmet akdiyle çalıştırılanlar ile ilgili mevzuat hükümleri kapsamındaki sigortalıların ilaç bedelleri de kurum tarafından karşılanacak.

Sağlık Bakanlığı dışındaki birinci basamak sağlık kuruluşları ile kamu idareleri bünyesindeki kurum hekimlikleri tarafından verilen sağlık hizmetleri için Kurumdan herhangi bir ücret talep edilemez. Bu birimlerde görevli olan hekimler tarafından reçete edilmiş ilaç ve görmeye yardımcı tıbbi malzeme bedelleri Kurumca karşılanacaktır.

Sağlık Uygulama Tebliği’nin tam metnine ulaşmak için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Resmi Gazetede Yayınlandı

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Resmi Gazetede Yayınlandı

24 Mart 2016 tarihinde TBMM genel kurulunda kabul edilen “kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın …