Vergi Borcu Olanlara Bir Şans Daha

6111 Yapılandırmasında Yeni Düzenleme

Resmi gazetede yayınlanan “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Hakkında Genel Tebliği” ile vergi borcu olan kişilere ikinci bir şans daha verilecek.

Geçen yıl 6111 sayılı Kanun’la vergi borcu yapılandırmasından birçok vatandaş yararlanmıştı. Yapılandırma yapıp, ödemelerini düzenli yapmayan ya da hiç ödeme yapmayan mükelleflere bir şans daha verildi.

Daha önce yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takiben ödemesi gereken tutarları süresi içinde ödemeyenler, tutarı ödemesi gerektiği tarihten itibaren gecikme zammı oranında hesaplanan geç ödeme zammı ile birlikte Temmuz ayından itibaren dört ay içerisinde (31 Ekim 2012 sonuna kadar) ödemeleri şartıyla bu kanun hükümlerinden yararlanabilecek

Başvuruda bulunmayanlar, Kanun hükümlerinden yararlanma hakkını kaybedecek. Şekil olarak yazılı başvuru alınması konusunda bir hüküm olmasa da, il özel idareleri ve belediyeler, yeniden yapılandırma affından yararlanmak isteyen borçlulardan yazılı başvuru alıp almama konusunda yetkili olacaklardır.

Zor durumda olduğunu bildiren borçlular, Ekonomi Bakanlığının, olağanüstü politik risk gerçekleştiğini belirlediği yabancı ülkelerde faaliyette bulunan vergi mükellefleri ve bu ülkedeki faaliyetleri nedeniyle çok zor durumda olduğu tespit edilen kişiler, doğal afet nedeniyle zor durumda olduklarını beyan eden vergi mükelleflerinin, bu zor durumlarının sona erdiği tarihi takip eden ayın sonuna kadar borçlarını ödemeleri şartıyla kanundan yararlanabilecekler

Ödemesinde gecikme olan tutarları ve kalan diğer tutarları süresinde ve kanuna uygun bir şekilde ödeyen mükellefler için hesaplanan vergi ve para cezaları tahsil edilmeyecek. Mükellefin fazla bir vergi ödemesi varsa bu tutarlar iade edilecek.

Taksit ödemesinin yapılmaması halinde bir sonraki aya ait taksit tutarıyla birlikte ödeme yapılması şartı bulunmaktadır. Mükellef, taksiti süresinde ödememesi, eksik ödeme yapması, bir takvim yılında ikiden fazla taksiti ödememesi ya da belirttiğimiz gibi ödenmeyen taksitin bir sonraki aya ait olan taksitle birlikte ödememesi halinde Kanundan yararlanma hakkını kaybedecektir.

Değişiklikten önce, borçlular kamuya olan borçlarını sadece ikametgâhının bulunduğu vergi dairesine ödeyebilmeteydi. Artık bu zorunluluk kaldırıldı, borcun belediye sınırları içindeki tahsil dairelerine de ödenmesine olanak tanındı.

Bunun dışında, İktisadi kamu kuruluşları, bunların ortaklık ve iştirakleri, belediye ve özel idareler, bunların kuruluşları ve çok zor durumda olan mükelleflerin kamu borçlarının, genel ve katma bütçeli idarelerce ihtiyaç duyulan ya da teşvik belgeli yatırımlara tahsis edilecek taşınmazların Maliye Bakanlığına satışıyla ödenebilmesine olanak sağlayan geçici düzenlemenin geçerlilik süresi 2023 yılı sonuna kadar uzatıldı.

Değişikliğe dair Kanun metni için tıklayınız.

İlgili Genelge için tıklayınız

İlgili Tebliğ için tıklayınız.

 

 

 

Hakkında iskanunu

Göz atın

Ek İstihdam (6111) Teşvik Süresi Uzatıldı

6111 Teşvik Süresi Uzatıldı. 2016 yılında çalışma hayatının en çok konuşulan unsurlarının başında asgari ücret …