Etiket Arşivleri: il özel idareleri

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

Bu Kanun, Genel ve Katma Bütçeli Kurumlar, İl Özel İdareleri, Belediyeler, İl Özel İdareleri ve Belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, kanunlarla kurulan fonlarda, kefalet sandıklarında veya Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüklerinde çalışan memurlar hakkında uygulanır. Sözleşmeli ve geçici personel hakkında bu Kanunda belirtilen özel hükümler uygulanır. 657 …

Devamı »

6111 Yapılandırmasında Yeni Düzenleme

Vergi Borcu Olanlara Bir Şans Daha

Resmi gazetede yayınlanan “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Hakkında Genel Tebliği” ile vergi borcu olan kişilere ikinci bir şans daha verilecek. Geçen yıl 6111 sayılı Kanun’la vergi borcu yapılandırmasından birçok vatandaş yararlanmıştı. Yapılandırma yapıp, ödemelerini düzenli yapmayan ya da hiç ödeme yapmayan mükelleflere bir şans daha verildi.

Devamı »