bes-sistemi

BES Kanunu Yürürlüğe Giriyor!

Bireysel Emeklilik Sisteminde yapılması öngörülen değişikliklerin yürürlüğe girmesi ile birlikte, BES ödemelerinin ve şahıs sigorta ödemelerinin bordrolaştırılması ve vergi matrahından indirilmesi konusunda yapılan yeni düzenlemeler 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

Bu değişikliklerle söz konusu düzenlemeler kapsamında çalışanlar tarafından bireysel emeklilik sistemine yapılan ödemelerin vergi matrahından indirilmesi uygulamasına son verilecek ve bu indirimin yerini, devlet tarafından yapılan ödemelerin % 25’i oranında katkı payı ödenmesi alacak.

Üst sınırı asgari ücretin yıllık tutarı ile sınırlandırılan bu devlet ödemeleri, işverenlerin ödedikleri BES katkı ödemeleri ve şahıs sigortası ödemeleri vergi matrahından düşmeye devam edecek.

Bunun yanı sıra çalışanların da sadece şahıs sigortası ödemelerinin vergi matrahından indirilmesi uygulaması değişikliğe uğramadan aynı şekilde devam edecek.

Bütün bu düzenlemeleri içeren kanunun yürürlük maddesine göre kanunun maddeleri farklı tarihlerde yürürlüğe girecektir.

Bahsi geçen tüm bu değişiklikler 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.


6327 Sayılı Kanunun yürürlük maddesi şu şekildedir:

Madde 70

Bu Kanunun;

  1. 2 nci, 4 üncü, 5 inci ve 8 inci maddeleri, 16 ila 29 uncu maddeleri, geçici 2 nci maddesinin ikinci fıkrası 1/1/2013 tarihinde,
  2. 3 üncü, 6 ncı, 7 nci ve 9 uncu maddeleri ile geçici 1 inci maddesi yayımı tarihinden iki ay sonra,
  3. Diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

6327 Sayılı Kanunun tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

04.06.2012 tarihli “BES Sistemi Değişiyor” başlıklı haberimize buradan,
09.11.2012 tarihli “Bireysel Emeklilik Sisteminde Yenilik” başlıklı haberimize buradan ulaşabilirsiniz.


Haber Fotoğraf: EmrEskopi – Emeklilik Plânı

Hakkında iskanunu

Göz atın

Otomatik BES'e Geçecekler Dikkat

Otomatik BES’e Geçecekler Dikkat

Otomatik BES uygulaması ilk olarak 01.01.2017 tarihinde yürürlük kazanan 6740 Sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf Ve …