yillik-izin

İşten Ayrılan Çalışanın, İşe Geri Dönmesi Halinde Yıllık İzni Nasıl Hesaplanır?

Soru:

Bilindiği üzere, İş Kanunu’na göre kıdem süresi 5 yılı aşan personelin yıllık izin hakkı 20 iş günüdür. Ancak bu personelin işten ayrıldıktan sonra, işe geri dönmesi durumunda izin hakkı 14 güne mi düşer, yoksa 20 gün olarak kalır mı?

Cevap:

Herhangi bir işverene bağlı olarak çalışmaya başlayan işçi, en az 1 yıl çalışma süresini doldurduktan sonra yıllık ücretli izin hakkı elde etmektedir. Yıllık ücretli izine hak kazanmak için gerekli sürenin hesabında işçilerin, aynı işverenin bir veya çeşitli işyerlerinde çalıştıkları süreler birleştirilerek göz önüne alınır.

 Bir işverenin bu Kanun kapsamına giren işyerinde çalışmakta olan işçilerin aynı işverenin işyerlerinde bu Kanun kapsamına girmeksizin geçirmiş bulundukları süreler de hesaba katılır.

Bir yıllık süre içinde işçinin devamının kesilmesi halinde bu boşlukları karşılayacak kadar hizmet süresi eklenir ve bu suretle işçinin izin hakkını elde etmesi için gereken bir yıllık hizmet süresinin bitiş tarihi gelecek hizmet yılına aktarılır.


Yıllık Ücretli İzin Süreleri Nasıl Belirlenir? Av. Onur Temurlenk Anlatıyor

 4857 Sayılı İş Kanunu ve İş Kanunu Mevzuatı’na göre;

  • Çalışanların yıllık izin süresi asgari ne kadar olmalıdır?
  • Yıllık ücretli izin hakkı neye göre belirlenir?
  • Yıllık ücretli izin hesaplama konusunda kıdem nasıl hesaplanır?
  • Yaşlı ve genç çalışanlar için yıllık izin süreleri nasıl hesaplanır?
  • Kullanılmayan yıllık izin ücreti nasıl hesaplanır?

İlke Hukuk Bürosu‘ndan Avukat Onur Temurlenk, Yıllık Ücretli İzin konusu ile ilgili en çok merak edilen soruları iskanunu.tv için cevaplıyor.

 

 

 

Hakkında iskanunu

Göz atın

Kısmi Süreli Çalışanlarda Yıllık İzin Kullanımı

Kısmi Süreli Çalışanlarda Yıllık İzin Kullanımı ile ilgili İş Kanunu üzerinde açık bir hüküm bulunmamaktadır. …