Etiket Arşivleri: yıllık ücretli izin hakkı

İşten Ayrılan Çalışanın, İşe Geri Dönmesi Halinde Yıllık İzni Nasıl Hesaplanır?

yillik-izin

Soru: Bilindiği üzere, İş Kanunu’na göre kıdem süresi 5 yılı aşan personelin yıllık izin hakkı 20 iş günüdür. Ancak bu personelin işten ayrıldıktan sonra, işe geri dönmesi durumunda izin hakkı 14 güne mi düşer, yoksa 20 gün olarak kalır mı? Cevap: Herhangi bir işverene bağlı olarak çalışmaya başlayan işçi, en …

Devamı »

Bir Yıllık Çalışma Süresi Dolmamış Bir İşçinin Yıllık Ücretli İzin Hakkı Var Mıdır?

Yıllık ücretli izin uygulamalarına ilişkin esaslar, 4857 sayılı iş Kanunu 53/61. maddeleri ve uygulamanın detaylarını açıklayan yönetmelik ile belirlenmektedir. Yasal düzenlemeler açısından; aynı işverene bağlı çalışma süresi deneme süresi de içinde olmak üzere en az 1 yıl olan işçinin yıllık ücretli izin hakkı oluşmaktadır. Düzenleme gereğince Aynı işverene bağlı çalışma …

Devamı »

Yıllık Ücretli İzne Hak Kazanan Bir İşçinin, İznini Kullanmayarak İzin Ücreti Almaya Hakkı Var Mı?

Yıllık ücretli izin haklarına ilişkin esaslar, 4857 sayılı İş Kanunu’nun ile belirlenmektedir. Yasal düzenleme kapsamında, yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilmesi söz konusu olamamaktadır. Yıllık ücretli izin haklarının ilgili olduğu dönemde kullanılması esastır. Bununla birlikte; herhangi bir nedenle kullanılamayan yıllık ücretli izin sürelerine ilişkin ücret, iş sözleşmesinin feshi halinde fesih tarihinde …

Devamı »

Çalışan, 20 Günlük Yıllık Ücretli İzin Hakkını Kazanabilmek İçin Kaç Yıl Çalışmalı?

Yıllık ücretli izin hakkı ile ilgili esaslar, 4857 sayılı Yasa ve bu amaçla yayınlanan yönetmelik kapsamında belirlenmektedir. Söz konusu düzenlemeler açısından; aynı işverene bağlı çalışma süresi 1 yıldan 5 yıla kadar olan çalışanların (5 yıl dahil), 14 günlük yıllık ücretli izin hakkı bulunmaktadır. Herhangi bir işçinin 20 günlük yıllık ücretli …

Devamı »

Rapor Alarak İşe Gidemeyen İşçinin Yıllık Ücretli İzin Hakkı

Sağlık nedeniyle rapor alarak işe gidemeyen bir işçinin, işe gidemediği bu süre yıllık ücretli izin hakkının kazanılmasında dikkate alınır mı? Herhangi bir işyerindeki çalışma süresi en az 1 yılı dolduran bir işçi, yıllık ücretli izin hakkı elde etmektedir. Yıllık ücretli izin hakkının elde edilmesi için gerekli olan çalışma süresinin hesabında, …

Devamı »