Rapor Alarak İşe Gidemeyen İşçinin Yıllık Ücretli İzin Hakkı

Sağlık nedeniyle rapor alarak işe gidemeyen bir işçinin, işe gidemediği bu süre yıllık ücretli izin hakkının kazanılmasında dikkate alınır mı?

Herhangi bir işyerindeki çalışma süresi en az 1 yılı dolduran bir işçi, yıllık ücretli izin hakkı elde etmektedir. Yıllık ücretli izin hakkının elde edilmesi için gerekli olan çalışma süresinin hesabında, yıl içinde işveren tarafından verilen izinler, çalışılmış gibi kabul edilecektir. İşçinin hastalık nedeniyle rapor alarak işe gidemediği süreler, belirli esaslarla yıllık ücretli izin hakları bakımından çalışılmış gibi sayılmaktadır. Bu sürelerin yıllık ücretli izin haklarının belirlenmesi sırasındaki durumu konusunda, yasa ile belirlenmiş olan ihbar süreleri önem taşımaktadır.

Herhangi bir işçinin raporlu olduğu sürelerin, ihbar süresinin 6 hafta fazlasına kadar olan kısmı, yıllık ücretli izin hakkının hesabı sırasında çalışma süresi olarak dikkate alınmaktadır. Rapor süresinin belirlenen bu süreyi aşması durumunda, aşan süre yıllık ücretli izin hakkının kazanılmasında belirlenmesinde dikkate alınmayacaktır. Böylesi bir durumda işçinin yıllık ücretli izin hakkı elde edeceği tarih, çalışma süresinden sayılmayan süre kadar ileri bir tarihe kayacaktır.

Hakkında iskanunu

Göz atın

İş Kanunu İdari Para Cezaları 2017

İş Kanunu İdari Para Cezaları 2017

4857 sayılı İş Kanunu hükümlerinin yerine getirilmemesi durumuna ilişkin İdari Para Cezaları 2017 yılı rakamları …