Yıllık Ücretli İzin Hakkının Belirlenmesinde Raporlu Olarak Geçen Süreler.

Yıllık Ücretli İzin Hakkının Belirlenmesinde Raporlu Olarak Geçen Süreler.Giriş:

İşçinin yıllık ücretli izin hakkını kazanabilmesi için tam bir yıl çalışması gerekmektedir bu dönem içinde alınan raporlar bu sürelerden çıkarılarak yıllık ücretli izin hakkı hesaplanır.

Özet:

Davacı son dönem yıllık izin ücretinin ödenmediği gerekçesi ile yıllık izin ücreti de talep etmiştir. Davalı davacının 2001 yılı için yıllık izine normalde 10.09.2001 tarihinde hak kazanacağı ancak davacının 15.3.2001-9.10.2001 tarihleri arasında raporlu olması nedeni ile ihbar önelini aşan 6 haftalık rapor müddetinin yıllık izin ücretinin hesabında çalışılmış sürelerden sayılmayacağı kabul ederek bu süre çıkartıldığında davacının yıllık izine 29.12.2001 tarihinde hak kazanacağı, oysa, davacının emeklilik nedeniyle ayrılış tarihinin 15.10.2001 olması sebebiyle davacının 2001 yılı iznine hak kazanmadığı dosyadaki bilgi ve belgelerde anlaşılmaktadır. Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda aynı tespitler yapılmış olmasına ve Dairemizin yerleşik içtihatları da bu doğrultuda olmasına rağmen yıllık izin ücreti talebinin reddi gerekirken kabulü hatalıdır.

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Emeklilik İşlemleri

Emeklilik İşlemleri

Prim günü, sigortalılık süresi ve yaş şartı gibi koşulları sağladıktan sonra emeklilik hakkını elde etmek için yapılması gereken işlemler nelerdir?