Hizmetlerin Birleştirilmesi


Hizmetlerin BirleştirilmesiGiriş:

İşçi aynı işverene ait birden fazla işyerinde çalışmasının olması yada iş akdinin devrinin sözkonusu olduğu durumlarda birden fazla işyerinde geçen süreleri kıdem tazminatı hesabında birleştirilir.

Özet:

1475 sayılı İş Yasası’nın 14/4-5 maddeleri gereğince hizmet sürelerinin birleştirilebilmesi için işçinin hizmet akdinin daha önce kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde sona ermiş olması gerekir. Somut olayda önceki işyerinden ayrılış tarihi ile davalı işyerine giriş tarihi arasında iki yıldan fazla süre olduğundan hizmet akdinin devride söz konusu olamaz. Önceki işveren İller Bankasından davacıya ait işyeri şahsi dosyası ve sair kayıtlar celbedilmediğinden İller Bankasındaki hizmet ilişkisinin kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde sona erip ermediği anlaşılamamaktadır. Eksik inceleme ile fark kıdem tazminatının hüküm altına alınması hatalıdır.

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Kıdem Tazminatı Tavanı 2021/I. Dönem

Kıdem Tazminatı Tavanı 2021/I. Dönem

İşçilerin en önemli haklarından biri olan, gereken şartların sağlanması durumunda ödenen kıdem tazminatıdır. Kıdem için …