İş Akdinin Kötü Niyetle Feshi

İş Akdinin Kötü Niyetle FeshiGiriş:

İş Akdinin işveren tarafından kötü niyetle feshedildiğini iddia eden işçi bunu hiçbir şüpheye yer kalmayacak şekilde ispatla yükümlüdür.

Özet:

Sigortalı hizmet tespiti davası nedeniyle işverenin kendisini işten çıkardığını belirterek kıdem ve kötü niyet tazminatları talebinde bulunmuştur. İşveren 6 ay süreyle dava açıldığını bilerek davacıyı çalıştırmaya devam etmiştir. Açılan dava nedeniyle akdin feshedildiği hususu iddiadan öteye gitmemektedir.

İşverenin belirtilen nedenle akdi feshettiği davacı tarafça kanıtlanamamıştır. Bu durumda karar gerekçesinde nedenleri gösterilmeden kötü niyet tazminatına hükmedilmesi hatalıdır.

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Kötü Niyet Tazminatı

Kötü Niyet Tazminatı

İş güvencesi kapsamında olmayan işçi de, iş sözleşmesi kötü niyetli olarak feshedildiğinde işverenden tazminat talep edebilir. Kötü niyet tazminatı olarak anılan bu tazminat hangi şartlarda ödenir?